Ajuntament d'Aldaia TAMA Aldaia Ràdio
Centre Maestro Serrano "Mirall Sud"
Per als majors i els més joves
Opina en els nostres fòrums de debat
CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE MIRALL SUD

Inversió: 4,5 milions €

Situació actual: en construcció

 

Centre polifuncional amb més de 30 espais per a les associacions i usos culturals vinculats a la joventut i tercera edat, amb un important grau d'independència per a que es puga disfrutar de tot l'edifici. Actualment s'està construint el mur de cimentació del centre. Està ubicat al carrer Mestre Serrano, 42.

Mirall Sud s'alçarà sobre una parcel·la d'1.219 m2 en una zona d'expansió del municipi ubicada en l'altra part de la via del ferrocarril. L'edifici tindrà un disseny original. Els espais s'organitzaran al voltant d'un pati central enjardinat, on recaurà la major part de l'edificació. El centre tindrà espais d'ús general i usos vinculats a la joventut, a la cultura, a l'associacionisme i a les persones majors. El nou edifici comptarà amb més de 30 espais diferents d'ús general, a més d'usos específics per a joves, persones majors, associacions i activitats culturals.

 

El centre Mirall Sud forma part del projecte Espills Complementaris, que es materialitza en dos edificis de nova construcció ubicats en llocs llunyans de la ciutat, denominats Mirall Sud i Mirall Nord. Estos dos edificis responen a un mateix objectiu: la creació de complexos plurifuncionals a Aldaia amb usos vinculats al món associatiu.

 

Pel que fa al centre Mirall Nord, este s'ubicarà en la plaça de la Constitució, en ple centre d'Aldaia. Serà un edifici de quatre plantes que albergarà la Biblioteca Municipal i espais per a la cultura, l'art i mitjans recomunicació. Mirall Nord encara no s'ha adjudicat. De moment està en fase d'expropiació de terrenys i redacció del projecte.

 

ESPAIS DEL FUTUR CENTRE POLIFUNCIONAL MIRALL SUD

USOS GENERALS DE L'EDIFICI

Sales d'assaig de música.

Auditori per a 50 persones.

Despatx de reunions.

Recepció-informació general.

Sala d'exposicions.

Saló d'actes per a 100 persones.

Sala de reunions per a 25 persones.

Despatxos tècnics.

Despatx de l'Oficina d'Informació Administrativa.

Sala d'espera i escola-ludoteca.

Espai de Trobada.

Café-bar autoservici.

Magatzems i lavabos

 

USOS VINCULATS A L'ASSOCIACIONISME

Sales per a associacions aptes pera 10 persones.

Sales de reunions amb capacitat per a 20 persones.

Tallers amb capacitat per a 25 persones

Àrea de gimnàs per a dansa amb capacitat per a 30 persones.

Aula d'idiomes amb capacitat per a 20 persones.

Aules compartimentades per mitjà de panells mòbils.

Lavabos amb dutxa.

 

USOS VINCULATS  A LA JOVENTUT I LA CULTURA

Sala d'ordinadors amb Internet amb capacitat per a 25 persones.

Espai per a l'audició i audiovisuals amb capacitat per a 20 persones.

Espai de creació artística.

Punt d'informació juvenil.

Espai de jocs de taula amb capacitat per a 20 persones.

 

USOS VINCULATS  A LA TERCERA EDAT

Despatx amb capacitat per a 6 persones

Sala multiusos amb capacitat per a 100 persones.

Sala de jocs amb capacitat per a 20 persones.

Perruqueria, sala de podologia i massatges.

Magatzems i lavabos

 

 


Més informació en la web: www.aldaia-ajuntament.es
Un servei de l'Ajuntament d'Aldaia. www.aldaia-ajuntament.es