Ajuntament d'Aldaia TAMA Aldaia Ràdio
LLei del Voluntariat
LLEI 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat. [2001/6054]
Documents
Llei del Voluntariat Llei del Voluntariat  (138 KB)
 

1. Aquesta llei té com a objecte promoure i fomentar el voluntariat, tot regulant el seu estatut i establint les vies de participació dels ciutadans i ciutadanes que de forma solidària i altruista vulguen col·laborar en la prestació d’activitats incloses en aquest àmbit d’actuació, així com regular les relacions que s’estableixen entre les administracions públiques, les entitats que desenvolupen l’acció voluntària i els voluntaris que participen en aquesta.

 

 

2. Aquesta llei serà d’aplicació a tota activitat que, conforme a aquesta, siga qualifi-cada com de voluntariat i es desenvolupe a la Comunitat Valenciana.

Un servei de l'Ajuntament d'Aldaia. www.aldaia-ajuntament.es