Ajuntament d'Aldaia TAMA Aldaia Ràdio
A.M.P.A. Institulo Salvador Gadea
Nom A.M.P.A. INSTITUTO SALVADOR GADEA CIF G-46658993
Adreça ENCREUELLADES 4 CP 46960 Població Aldaia
Telèfons INSTITUTO 96 150 67 11 Fax
Email
Webs
President/a Salvador Folgado Iglesias Socis 470 Fundació 1-MAR-82
Horari d'atenció 30-10,27-11,18-12,15-1,12-2,12-3,23-4,14-5,4-6,11-6,18-6,25-6
Horari de contacte 19 a 19:30 en la sala de juntas del ampa
Persona de Contacte Mariano Ruiz
Càrrec Secretario
Telèfons de Contacte 961502942 email de contacte ampasalvadorgadea@hotmail.com

Descripció i Finalitat


Un servei de l'Ajuntament d'Aldaia. www.aldaia-ajuntament.es