Ajuntament d'Aldaia TAMA Aldaia Ràdio
Sol·licitud d'ajudes per a programes d'activitats culturals
Potenciar projectes culturals que desenvolupen les entitats i associacions sense ànim de lucre dins de la Comunitat Valenciana. Es podran concedir un màxim de 75 ajudes, les quals aniran destinades a sufragar els gastos corrents generats per les activitats objecte del projecte, excloent-ne els ocasionats pel propi manteniment de l'entitat.
Data
divendres, 29 de febrer de 2008
Lloc
URL
Un servei de l'Ajuntament d'Aldaia. www.aldaia-ajuntament.es